Skip to main content

Spar på din elregning

I et samfund hvor miljøbevidsthed bliver stadig vigtigere, står mange af os over for dobbelte udfordringer: at reducere vores energiforbrug og at overveje kilden til denne energi. Grøn strøm produceret fra vedvarende kilder som sol, vind og vand er her afgørende. Men at skifte til grøn energi er ikke blot godt for miljøet—det kan også være en smart økonomisk beslutning. Ved at tænke over dit energiforbrug og vælge bæredygtige kilder som solceller kan du reducere din elregning betydeligt og samtidig bidrage positivt til vores planets helbred.

Ved at forstå og optimere, hvordan og hvornår vi bruger energi i vores hjem, kan vi alle gøre en forskel. Her er nogle indsigter og tips til, hvordan du kan skære ned på dit forbrug og spare penge, mens du støtter en bæredygtig fremtid.

Derfor bør du vælge Solée

Priseksempler

Se et udvalg af priseksempler på vores solcelleløsninger. Beregn en pris med beregneren og få en vurdering af, hvilket anlæg der passer til netop dit behov.

Beregn din pris her

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.115.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 5.000-6.000 kWh
 • Svarende til ca. 17.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.120.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 7.000-8.000 kWh
 • Svarende til ca. 22.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.130.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 8.000-10.000 kWh
 • Svarende til ca. 28.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.986/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 400-500 kWh
 • Svarende til ca. 1.416 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.019/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 550-650 kWh
 • Svarende til ca. 1.800 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.099/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 650-850 kWh
 • Svarende til ca. 2.300 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

Solceller med Solée

Hvad er grøm strøm?

Grøn strøm refererer til elektricitet produceret fra vedvarende energikilder, som ikke frigiver skadelige emissioner og har minimal miljøpåvirkning. De mest almindelige kilder til grøn strøm omfatter solenergi, vindenergi, vandkraft (hydroelektrisk energi), geotermisk energi og biomasse.

Læs mere om de forskellige energikilder:

 • Solenergi: Solenergi genereres ved hjælp af solcellepaneler, der omdanner sollys direkte til elektricitet. Det er en ren energikilde, da der ikke produceres luftforurening eller drivhusgasser under drift.
 • Vindenergi: Vindenergi produceres ved at anvende vindmøller, som omdanner vindens kinetiske energi til elektricitet. Ligesom solenergi har vindenergi meget lave emissioner, når først anlæggene er opført og i drift.
 • Vandkraft: Vandkraft udnytter strømmen af vand, typisk fra dæmninger eller strømfald, til at drive turbinegeneratorer, der producerer elektricitet. Det er en velafprøvet og effektiv teknologi til energiproduktion, som også understøtter regulering af vandressourcer og oversvømmelseskontrol.
 • Geotermisk energi: Geotermisk energi udnytter jordens indre varme til at producere elektricitet eller til opvarmning. Det er især effektivt i områder med høj geotermisk aktivitet.
 • Biomasse: Biomasse omdanner organisk materiale som træ, affald og nogle typer afgrøder til energi. Selvom biomasse ved afbrænding frigiver CO2, betragtes den som en del af den grønne energiportefølje, fordi planterne under deres vækst har optaget en tilsvarende mængde CO2, hvilket teoretisk set gør processen CO2-neutral.

Brugen af grøn strøm hjælper med at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer, som er begrænsede og skadelige for miljøet. Overgangen til grøn strøm fremmer også energisikkerhed og skaber jobs inden for vedvarende energisektorer. Selvom omkostningerne til etablering af vedvarende energikilder kan være høje falder priserne hurtigt, takket være teknologiske fremskridt og øget skala.

 

Hvor meget strøm bruger en familie? 

En gennemsnitlig dansk familie forbruger omkring 4.000 til 5.000 kilowatt-timer (kWh) elektricitet om året. Dette tal kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder størrelsen på husstanden, typen og antallet af elektriske apparater og hvor energieffektive disse enheder er.

For eksempel kan familier med energieffektive apparater og en bevidst indsats for at reducere strømforbruget have et lavere årligt forbrug, mens familier med ældre eller mindre effektive apparater samt større eller mere energikrævende hjem kan have et højere forbrug.

 

Hvor meget strøm bruger en opvaskemaskine? 

En typisk opvaskemaskine bruger omkring 1,0-1,5 kWh pr. opvaskecyklus. Moderne og energieffektive modeller kan bruge så lidt som 0,8 kWh pr. cyklus.

 

Hvor meget strøm bruger en ovn? 

En almindelig el-ovn bruger ca. 2 til 4 kWh per brugstime, afhængig af temperaturen og ovnens effektivitet.

 

Hvor meget strøm bruger en airfryer? 

Airfryere er kendt for at være mere energieffektive end traditionelle ovne. De bruger typisk omkring 1,0 kWh per time.

 

Hvor meget strøm bruger et tv? 

Energiforbruget for et tv varierer afhængigt af typen og størrelsen. En moderne LED-tv bruger omkring 0,1 kWh per time, mens ældre plasma-tv kan bruge op til 0,4 kWh per time.

 

Hvor meget strøm bruger en tørretumbler? 

En tørretumbler bruger typisk mellem 2,5 til 4,5 kWh per tørrecyklus, afhængigt af modellen og varigheden af tørreprogrammet.

 

Hvor meget strøm bruger et køleskab?

Et standardkøleskab bruger omkring 1-2 kWh per dag, hvilket svarer til ca. 365 til 730 kWh om året. Energiforbruget kan variere afhængigt af størrelsen, hvor ofte det åbnes, og effektiviteten af enheden.

 

Kan man spare penge på sin elregning med solceller? 

Ja, man kan bestemt spare penge på sin elregning ved at installere solceller. Her er nogle af de primære måder, hvorpå solceller kan reducere dine elomkostninger:

 • Reduceret el-køb fra elnettet: Med solceller producerer du din egen elektricitet, hvilket direkte mindsker mængden af strøm, du skal købe fra din energileverandør. Dette er særligt gavnligt i dagtimerne, hvor solcellerne producerer mest strøm, og hvor strømpriserne ofte er højere.
 • Salg af strøm til elnettet: Overskydende elektricitet, som dine solceller producerer, kan sælges til elnettet. Det reducerer ikke direkte din elregning, men det giver dig en ekstra indtægt.
 • Langsigtede besparelser: Selvom der er en initial investeringsomkostning forbundet med installationen af solceller, kan besparelserne over tid være betydelige. Solceller har en forventet levetid på over 30 år, hvilket betyder, at du kan forvente at spare penge på din elregning i mange år.
 • Beskyttelse mod stigende energipriser: Solceller kan også fungere som en form for sikring mod fremtidige stigninger i elpriserne, da en del af din elektricitet produceres selvstændigt.
 • Øget ejendomsværdi: Installation af solceller kan også øge værdien af din ejendom, hvilket er en finansiel fordel, hvis du på et tidspunkt skulle beslutte at sælge.

Samlet set kan solceller være en effektiv måde at reducere dine elregninger på og samtidig bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning.

 

Hvordan kan man ellers spare på sin elregning? 

At spare på elregningen kan opnås gennem forskellige strategier, der kombinerer energieffektive apparater, adfærdsændringer og optimering af hjemmets energiforbrug. Her er nogle effektive metoder:

 • Energieffektive apparater: Vælg energieffektive apparater med A-mærket som minimum. Gerne A+++. Disse apparater bruger mindre strøm for at udføre samme opgaver som mindre effektive modeller.
 • LED-belysning: Udskift traditionelle glødepærer med LED-pærer, som bruger betydeligt mindre energi og har en længere levetid.
 • Adfærdsændringer: Sluk for apparater, når de ikke er i brug, herunder at trække stikket ud for ladere og enheder, der stadig trækker strøm, selv når de er slukket (såkaldt “standby” strømforbrug).
 • Bedre isolering: Forbedr isoleringen i dit hjem for at reducere behovet for opvarmning og køling. Dette kan omfatte ting som at tætne utætheder omkring døre og vinduer, opdatere vinduerne til mere energieffektive modeller og isolere loft og vægge.
 • Vandvarmere: Overvej at skifte til en mere energieffektiv vandvarmer eller indstil den nuværende til en lavere temperatur. Overvej også at isolere din vandvarmer og de tilhørende rør.
 • Vask og tørring af tøj: Vask tøj i koldt vand og hæng det til tørre, når det er muligt, i stedet for altid at bruge en tørretumbler.
 • Energirådgivning: Overvej at få en energirådgiver til at gennemgå dit hjem for at identificere yderligere områder, hvor der kan spares energi.
 • Solceller og andre vedvarende energikilder: Som nævnt tidligere, kan installation af solceller markant reducere dit energiforbrug fra det offentlige net og dermed dine energiomkostninger.

Ved at implementere ovenstående tiltag kan du reducere dit energiforbrug betydeligt og dermed sænke din elregning.

 

Hvad koster solceller 

Prisen for et solcelleanlæg afhænger af størrelsen på anlægget og et eventuelt batteri. Dimensioneringen af systemet bør altid baseres på husstandens energibehov, og hos Solée anbefaler vi at du rådfører dig med en energirådgiver for at få et skræddersyet estimat på både dimensionering og pris.

Generelt anbefaler vi, at kapaciteten af dit solcelleanlæg afstemmes, så det producerer energi svarende til husstandens årlige forbrug. Det sikrer, at du får mest mulig værdi ud af din investering – både energimæssigt og økonomisk.

Her er en række forskellige priser fra Solée baseret på forskellige behov:

 • 6,3 kWp system med et 5 kWh batteri og intelligent styring:

Pris fra 100.000 kr. – Ideelt for mindre husstande med et årligt elforbrug på mellem 5.000 og 6.000 kWh.

 • 7,9 kWp system med et 5 kWh batteri og intelligent styring:

Pris fra 110.000 kr. – Perfekt tilpasset til den gennemsnitlige danske familie med et årligt forbrug på mellem 7.000 og 8.000 kWh.

 • 10,2 kWp system med et 5 kWh batteri og intelligent styring:

Pris fra 120.000 kr. – Anbefales til større husstande, der forbruger mellem 8.000 og 10.000 kWh årligt.

Priseksemplerne er udformet for at hjælpe dig med at forstå de forskellige systemstørrelser og deres kapaciteter, så du kan få en idé om mulighederne og størrelsen på den løsning, der bedst opfylder dine behov.

 

Hvor meget kan man spare med solceller? 

Hvor meget du kan spare på elregningen med solceller, afhænger af forskellige faktorer som anlæggets størrelse, strømpriserne og solcelleanlæggets effektivitet.

Hvis du installerer et 5 kWp solcelleanlæg på dit tag, vi du typisk producere omkring 5.000 kWh årligt. Antager vi at den gennemsnitlige pris på elektricitet er 2,5 DKK pr. kWh, kan du opnå en årlig besparelse på cirka 12.500 DKK ved selv at producere strømmen.

Hvis omkostningerne ved køb og installation af solcellesystemet er omkring 100.000 DKK, vil tilbagebetalingstiden være ca. 8 år baseret på dine årlige besparelser. De faktiske økonomiske fordele kan variere betydeligt afhængigt af dit specifikke forbrug og de til enhver tid gældende energipriser.

Du kan nemt prøve vores online beregner og se et estimat. For en mere detaljeret og personlig beregning anbefaler vi hos Solée, at du tager en snak med en af vores energirådgivere. De kan hjælpe dig med at skræddersy en løsning, der ikke blot er tilpasset dit hjem og dine energibehov, men også optimerer din økonomiske gevinst. Kontakt os for en uforpligtende samtale, og lad os vise dig, hvordan en investering i solceller kan betale sig for netop dig.

 

Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16