Skip to main content

Solceller på jorden

Solceller på jorden (også kendt som jordmonterede solcelleanlæg) refererer til solpaneler, der installeres direkte på jorden i stedet for at blive monteret på taget af en bygning. Denne type installation kræver en egnet mængde ledig jord og en struktur, der kan understøtte panelerne i den optimale vinkel for indfangning af sollys.

Der kan være gode grunde til at installere solceller på jorden frem for på et tag:

 • Plads- og vægtbegrænsninger: Hvis taget på en bygning ikke har nok plads til det ønskede antal solpaneler eller ikke kan bære den ekstra vægt, kan en jordinstallation være en god løsning.
 • Optimal orientering og vinkling: Jordmonterede systemer giver mere fleksibilitet med hensyn til orientering og vinkling af panelerne. Det betyder, at de kan placeres i den ideelle vinkel for maksimal eksponering for solen gennem hele dagen og året. Det kan optimere energiproduktionen.
 • Let adgang til vedligeholdelse: Solceller på jorden er ofte lettere at tilgå for vedligeholdelse og reparationer sammenlignet med tagmonterede systemer.
 • Undgåelse af strukturelle problemer: På nogle bygninger kan installation af solceller på taget medføre strukturelle udfordringer eller risici. I sådanne tilfælde kan en jordinstallation sikre, at man undgår potentielle problemer med bygningens integritet.
 • Skalerbarhed: Jordmonterede systemer kan nemt skaleres op, hvis energibehovene stiger. Det er relativt enkelt at tilføje flere paneler til installationen, da der ikke er de samme fysiske begrænsninger som med et tag.
 • Køling og effektivitet: Solceller på jorden kan have bedre luftcirkulation rundt omkring sig, hvilket kan hjælpe med at holde dem køligere. Solcellers effektivitet kan falde når de bliver for varme, så bedre køling kan føre til bedre ydeevne.

Jordmonterede solceller kan være en ideel løsning for mange hjem, virksomheder og landbrug, der har den nødvendige jord til rådighed og ønsker at maksimere deres investering i vedvarende energi.

Derfor bør du vælge Solée

Priseksempler

Se et udvalg af priseksempler på vores solcelleløsninger. Beregn en pris med beregneren og få en vurdering af, hvilket anlæg der passer til netop dit behov.

Beregn din pris her

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.115.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 5.000-6.000 kWh
 • Svarende til ca. 17.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.120.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 7.000-8.000 kWh
 • Svarende til ca. 22.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.130.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 8.000-10.000 kWh
 • Svarende til ca. 28.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.986/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 400-500 kWh
 • Svarende til ca. 1.416 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.019/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 550-650 kWh
 • Svarende til ca. 1.800 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.099/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 650-850 kWh
 • Svarende til ca. 2.300 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

Solceller med Solée

Er der regler for solceller på jorden? 

I Danmark gælder der særlige regler og bestemmelser for montering af solceller på jorden. Disse regler varierer afhængigt af lokal lovgivning, så det er vigtigt at undersøge de specifikke krav i den kommune, hvor anlægget skal installeres.

Her er nogle generelle aspekter, du bør være opmærksom på:

 • Planloven: Ifølge dansk planlov skal større solcelleanlæg på jorden ofte have en forudgående tilladelse fra kommunen. Det kræver typisk en vurdering af, hvordan anlægget vil påvirke det lokale miljø, landskab og infrastruktur.
 • Byggetilladelse: Ud over planlægningstilladelser kan der også være krav om en byggetilladelse, især hvis anlægget er af en vis størrelse eller kræver permanent konstruktion på jorden.
 • Miljøvurdering: For store solcelleparker kan der være krav om en miljøvurdering, der skal undersøge og dokumentere anlæggets potentielle miljøpåvirkninger.
 • Nabohøring: I nogle tilfælde kan der være krav om nabohøring, hvor lokale beboere og andre interessenter får mulighed for at udtrykke deres mening om projektet. Det er især relevant, hvis solcelleanlægget potentielt kan påvirke lokalsamfundet eller det visuelle landskab.
 • Beskyttede områder og naturhensyn: Installation af solceller på jorden skal også tage hensyn til beskyttede naturområder, arkæologiske interesser og andre miljøhensyn. Det kan være nødvendigt at få godkendelse fra miljømyndighederne, hvis anlægget berører særligt følsomme områder.
 • Landzonebestemmelser: Solcelleanlæg på jorden, der placeres i landzoner, kan kræve en landzonetilladelse fra kommunen. Det er for at sikre, at solcelleanlægget er i overensstemmelse med de gældende regler for anvendelse af landbrugsjord.

For at navigere korrekt i reglerne for solceller på anbefales vi, at du tager kontakt til din lokale kommune eller en professionel rådgiver som Solée, der kan vejlede dig gennem de nødvendige godkendelsesprocesser og sikre, at dit solcelleanlæg på jorden overholder alle relevante regler og bestemmelser.

 

Hvem kan have glæde af solceller på jorden? 

Solceller på jorden kan være særligt fordelagtige for forskellige grupper af brugere, der har specifikke behov eller forhold, hvor jordmonterede systemer tilbyder væsentlige fordele over tagmonterede systemer. Her kan du læse eksempler på, hvem der specielt kan have glæde af solceller på jorden:

 • Landmænd og gartnere: Ejere af store landbrugsarealer eller gartnerier kan drage fordel af solceller på jorden, da de ofte har tilstrækkelig jord tilgængelig til store solcelleanlæg. Disse anlæg kan levere energi til drift af maskiner, vandingssystemer og andre energikrævende aktiviteter på gården.
 • Virksomheder med stort energiforbrug: Fabrikker, produktionsanlæg og andre virksomheder med højt energiforbrug kan finde jordmonterede solceller attraktive, især hvis de har tilgængelig jord i nærheden af deres faciliteter. Det kan hjælpe dem med at reducere energiomkostninger og øge deres bæredygtighedsprofil.
 • Ejere af fritidshuse eller kolonihaver: Ejere af sommerhuse eller kolonihaver, som ikke har tilstrækkelig tagflade, eller som ønsker at undgå æstetiske indgreb på deres bygninger, kan vælge solceller på jorden.
 • Institutioner med store arealer: Skoler, hospitaler og andre institutioner, der har store jordområder, kan installere solcelleanlæg på jorden for at dække deres energibehov. Det kan ikke blot sænke energiregningerne, men også tjene som et uddannelsesmæssigt værktøj eller del af grønne initiativer.

For alle disse grupper kan jordmonterede solcellesystemer tilbyde en løsning, der er skalerbar, relativt let at vedligeholde og som kan konfigureres til optimalt at udnytte det tilgængelige sollys, hvilket maksimerer energiproduktionen og forbedrer den økonomiske rentabilitet af investeringen.

 

Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16