Skip to main content

Placeringen af solcellerne på din ejendom er afgørende for systemets effektivitet og rentabilitet. I denne artikel viser vi, hvordan du opnår maksimal udbytte af din investering.

Vi ser først på, hvordan retningen og hældningen på dit tag kan maksimere indfangningen af sollys og dermed den energi, solcellerne kan producere. Derefter kigger vi på skyggeforhold og miljømæssige påvirkninger, der kan influere på placeringen og udbyttet af dine solceller. Endelig tager vi fat på de praktiske spørgsmål om installation og vedligehold og giver dig tips til, hvordan du sikrer dig, at dine solceller forbliver effektive over tid. 

Optimering af tagets retning og hældning

At finde den optimale retning og hældning for solceller på dit tag er en vigtig beslutning. Det kan have en markant indflydelse på din fremtidige energiproduktion og dermed på de besparelser, du kan opnå. I Danmark er det mest ideelt at placere solceller på et tag, der vender mod syd, da det giver den bedste eksponering over for solens bane i løbet af dagen. Øst- og vestvendte solceller kan også være fordelagtige, da de tillader solenergiproduktion om morgenen og om eftermiddagen.

Når det kommer til tagets hældning, sigter vi efter en vinkel, der er tæt på din breddegrad. I Danmark, hvor breddegraden ligger omkring 55 grader nord, er en hældning på omkring 35 til 40 grader ofte optimal. Det kan dog variere afhængig af din boligs specifikke placering og tagets konstruktion. Det er vigtigt at evaluere, om dit eksisterende tag kan håndtere den ekstra vægt fra solcellerne, og om der er mulighed for justering af hældningen. Det skal tages i betragtning helt fra starten af planlægningsprocessen.

Husk, at effektiviteten af solceller ikke udelukkende er dikteret af geografi. Lokale faktorer som vejrforhold, sæsoner og varierende solindstråling spiller alle en rolle. Derfor er det værdifuldt at rådgive sig med eksperter, som kan hjælpe dig med at forstå de specifikke forhold i netop dit område.

Skyggeforhold og miljømæssige påvirkninger

Skyggeforholdene på din ejendom har en væsentlig betydning for effektiviteten af dine solceller. Selv minimal skygge kan medføre et betydeligt fald i energiproduktionen. Det er derfor vigtigt at vurdere, hvor skygger fra omgivende træer, bygninger og andre strukturer falder på dit tag gennem dagens og årets gang. Skal der etableres ny beplantning eller nye bygninger på din grund eller naboens, er det vigtigt at overveje de langsigtede konsekvenser for solcelleplaceringen.

Også miljømæssige faktorer bør indgå i dine overvejelser. Lokale vejrforhold som tåge- og snedækkede dage kan reducere solcelleydelsen og dermed få indflydelse på den samlede årlige energiproduktion. Støv, blade og fugleaffald kan ligeledes mindske effekten af dine solceller, hvis de ikke jævnligt rengøres og vedligeholdes.

Heldigvis er moderne solcellesystemer ofte designet til at minimere disse negative virkninger. For eksempel kan solceller udstyres med mikroinvertere, som sikrer, at selvom ét panel er delvist skygget, vil de øvrige paneler stadig fungere optimalt. Ved at tage de rette forholdsregler kan du sikre, at din investering – der starter på ca. 100.000 kr. – giver dig det bedst mulige udbytte.

Installation og vedligeholdelsesovervejelser

Installation af solceller er ikke en simpel operation. Det er en proces, der kræver omhyggelig overvejelse og ekspertise for at sikre, at dit anlæg kører effektivt gennem mange år. Det kræver grundig forberedelse og præcis installation for at undgå fremtidige problemer. Første skridt i installationsfasen er at sikre, at tagkonstruktionen kan støtte vægten af solcelleanlægget. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at forstærke taget, hvilket naturligvis vil indebære ekstra omkostninger.

Hertil kommer valget af solcellekomponenter. Et solcellebatteri kan eksempelvis tilføjes til anlægget, så du kan lagre energi til brug i perioder med lav solindstråling. Det er også nødvendigt med en professionel vurdering af, hvordan kablerne skal føres, og hvor omformere og batterier skal placeres for optimal sikkerhed og let adgang til den vedligeholdelse, der følger efter installationen. Husk, at vedligeholdelsen er ligeså vigtig som installationen, for uden regelmæssig kontrol og rengøring vil solcellernes effektivitet aftage over tid. Vi anbefaler en årlig inspektion af solcelleanlægget, herunder rengøring af panelerne for at fjerne snavs, støv og andet, som kan nedsætte anlæggets ydeevne. Det er især vigtigt i Danmark, hvor vejrforhold som sne og regn kan bidrage til ophobning af urenheder på solcellepanelerne.


Klar til at investere i en lysende fremtid?

Installation af solceller er sund fornuft for dig, der gerne vil spare stort på din elregning og samtidig give en tiltrængt håndsrækning til miljøet. Med den rette vejledning og support fra vores eksperter er overgangen til solenergi både enkel og ligetil. Så snart du har taget beslutningen, tager vi os praktisk talt af resten. 

FAQ

Hvordan påvirker retningen og hældningen af taget solcellernes effektivitet?

Retningen og hældningen af taget kan have stor indflydelse på solcellernes effektivitet. Solceller fungerer bedst, når de er rettet mod syd med en hældning på omkring 30-45 grader. Dette sikrer optimal indfangning af sollys og øger dermed solcellernes produktion af elektricitet.

Hvad er vigtigt at overveje i forhold til skyggeforhold?

Skygger påvirker solcellernes effektivitet negativt, så det er vigtigt at overveje skyggeforholdene omkring din ejendom. Træer, bygninger eller andre genstande, der kan give skygger på solcellerne, bør undgås. Hvis det ikke er muligt, kan man overveje at anvende solcellemoduler med individuel PID-beskyttelse, der minimerer effekten af skygger og giver bedre ydeevne.

Hvordan kan man sikre en optimal installation og vedligeholdelse af solcellerne?

For at sikre en optimal installation og vedligeholdelse af solcellerne anbefales det at få professionel hjælp. En kvalificeret installatør vil kunne sikre korrekt montering og tilslutning af solcellerne samt give råd om vedligeholdelse. Regelmæssig rengøring af solcellerne og inspektion for eventuelle skader eller tabt effektivitet er også vigtigt for at opretholde maksimal ydeevne over tid.
Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16