Skip to main content

Solceller bliver mere og mere populære som en del af den grønne omstilling og som en direkte vej til at reducere energiregningen. Men et spørgsmål melder sig ofte: Kan alle tagtyper bære solceller?

I denne artikel ser vi nærmere på installation af solceller på forskellige tagtyper. Fra de historiske stråtage til moderne metal- eller fladtagsløsninger undersøger vi, hvad der teknisk og praktisk skal til, for at dit tag kan bære en solcelleinstallation. Hvordan gennemfører man en strukturel vurdering, og hvad man skal være opmærksom på i valget af solcellesystem? 

Hvilke tagtyper fungerer med solceller?

Solceller tilbyder en miljøvenlig energiløsning, men ikke alle tage er egnede til installation af solceller. Den første overvejelse er tagets materiale, eftersom visse materialer egner sig bedre til montering af solceller end andre. Tegl- og betontagsten er robuste og almindeligt brugte og kan generelt fint understøtte vægten af solceller. Metal- og skiffertag kan også være egnede, men det er vigtigt at sikre, at monteringen ikke kompromitterer taget. Derudover skal tagets hældning og orientering tages i betragtning. Det ideelle er et tag, der vender mod syd, med en hældning på mellem 30 til 40 grader for at opnå den mest optimale solindstråling i Danmark. Der er dog nye teknologier og monteringssystemer, som også gør solceller effektive på tage med andre hældninger og orienteringer.

Hvis du har et stråtag, grønt tag eller et tag med specielle arkitektoniske træk, kræver installation af solceller særlige overvejelser. I nogle tilfælde kan en bygnings historiske eller æstetiske værdi begrænse eller diktere typen af solcellesystem, der kan anvendes. Hver tagtype har sine egne specifikke udfordringer og krav til installation af solceller, og det er vigtigt at søge professionel rådgivning for at sikre, at din løsning er både effektiv og forsvarlig.

Strukturel vurdering af taget

Før du investerer i solceller, er det vigtigt at få foretaget en strukturel vurdering af dit tag. Denne vurdering afgør, om dit tag er i stand til at bære den ekstra vægt, som solcellerne repræsenterer. I Danmark er der specifikke bygningsreglementer, der skal overholdes, og det er vigtigt at indhente de nødvendige tilladelser, før installationen påbegyndes. En ingeniør eller en kvalificeret installatør kan vurdere tagets bæreevne og fastslå, om det er nødvendigt med eventuelle forstærkninger. Det beror på en konkret vurdering af tagkonstruktionen og materialerne samt bygningens alder og nuværende tilstand. Desuden vil vurderingen undertiden afsløre behovet for renovering eller reparation af taget, inden installationen kan finde sted.

Belastningen fra solcellerne inkluderer ikke kun selve panelernes vægt, men også potentielle vind- og snebelastninger. Det er særligt relevant i Danmark, hvor vejret varierer en del. Startprisen for solceller ligger omkring 100.000 kr., men kan variere afhængigt af boligens forudsætninger og det valgte system. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at inkludere et solcellebatteri for energilagring. Til gengæld er solceller en god, langsigtet investering, der samtidig kan forbedre boligens energimærke og dermed gøre boligen mere attraktiv, hvis du en dag ønsker at sælge den.  

Valg af solcellesystem til forskellige tagmaterialer

Når du har sikret, at dit tag kan bære vægten, er det næste skridt at vælge det rigtige solcellesystem. For det traditionelle tegltag kan solceller ofte integreres direkte med tagstenene, hvormed det bibeholder tagets udseende samtidig med, at det generer grøn energi. Til betontage findes der ligeledes integrerede løsninger, hvor solcellerne monteres i niveau med taget. Det giver ikke blot et æstetisk resultat – det reducerer også vindmodstanden, så taget er mindre udsat ved storm.

Hvis du har et metal- eller eternittag, er der specielle monteringssystemer, som sikrer, at installationen ikke leder til korrosion eller andre skader. Disse systemer er desuden designet til at optimere ventilationen bag solcellerne, hvilket er vigtigt for effektiviteten, da solceller yder bedre ved lavere temperaturer. For de mere usædvanlige tagmaterialer, som stråtage, grønne tage eller glastage, er tilgangen lidt anderledes. Her skal der oftest skræddersyede løsninger til for at sikre både tagets og solcelleanlæggets integritet. For alle tagtyper gælder det om at vælge et system, som både matcher dens strukturelle krav og dit ønskede energioutput.


Klar til at investere i en lysende fremtid?

Installation af solceller er sund fornuft for dig, der gerne vil spare stort på din elregning og samtidig give en tiltrængt håndsrækning til miljøet. Med den rette vejledning og support fra vores eksperter er overgangen til solenergi både enkel og ligetil. Så snart du har taget beslutningen, tager vi os praktisk talt af resten. 

FAQ

Kan alle tagtyper bære solceller?

Ikke alle tagtyper er egnet til solcelleinstallation. Taget skal være stabilt og have tilstrækkelig bærekapacitet til at understøtte solcellerne. Læs mere her.

Hvordan kan jeg vurdere om mit tag kan bære solceller?

Det anbefales at få foretaget en strukturel vurdering af dit tag af en professionel, såsom en bygningsingeniør. De vil kunne vurdere tagets bæreevne og give dig vejledning om, hvorvidt det kan bære solcellerne.

Hvordan vælger jeg det rette solcellesystem til mit tag?

Valget af solcellesystem afhænger af flere faktorer, herunder tagmaterialet, tagets orientering og hældning, samt dit energibehov. En solcelleekspert, som os her hos Solée, kan hjælpe dig med at finde det rigtige solcellesystem, der passer til netop dit tag og energibehov.
Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16