Skip to main content

Solceller på tag

Solceller repræsenterer en innovativ og effektiv teknologi, som omdanner solens stråler til elektricitet gennem en proces kendt som den fotovoltaiske effekt. Ved hjælp af halvledermaterialer (typisk silicium) absorberes sollys, hvorefter der frigives elektroner, som bevæger sig og skaber elektrisk strøm. Denne strøm omdannes derefter til vekselstrøm, som kan bruges direkte i hjem og virksomheder.

Anvendelsen af solceller er blevet en af de mest populære metoder til at fremstille ren og vedvarende energi. De tilbyder ikke bare en miljøvenlig energiløsning, men også betydelige økonomiske fordele ved at mindske afhængigheden af traditionelle energikilder og reducere elregningen markant. Det gør solceller til en attraktiv investering til både helårsboliger, sommerhuse og virksomheder.

Solceller placeres typisk på taget af en bygning. Det er dog også muligt at montere solcellerne på jorden.

Derfor bør du vælge Solée

Priseksempler

Se et udvalg af priseksempler på vores solcelleløsninger. Beregn en pris med beregneren og få en vurdering af, hvilket anlæg der passer til netop dit behov.

Beregn din pris her

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.115.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 5.000-6.000 kWh
 • Svarende til ca. 17.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.120.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 7.000-8.000 kWh
 • Svarende til ca. 22.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.130.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 8.000-10.000 kWh
 • Svarende til ca. 28.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.986/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 400-500 kWh
 • Svarende til ca. 1.416 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.019/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 550-650 kWh
 • Svarende til ca. 1.800 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.099/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 650-850 kWh
 • Svarende til ca. 2.300 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

Solceller med Solée

Hvordan fungerer solceller i praksis? 

Solceller er fundamentet i moderne solenergiudnyttelse. Cellerne er designet til at udnytte solens lys og omdanne det til elektricitet gennem en fascinerende og kompleks proces. For at forstå hvordan solceller virker, er det essentielt at kende til de grundlæggende komponenter og mekanismer involveret i denne proces.

 

Komponenter i en solcelle 

En typisk solcelle består af flere lag, der hovedsageligt er konstrueret af silicium. Silicium er valgt på grund af dets halvlederegenskaber, som er ideelle til at fange og konvertere sollys. Solcellen indeholder et øvre lag med fosfor, som giver en negativ elektrisk ladning (n-type), og et nederste lag med bor, som giver en positiv ladning (p-type). Disse to lag sammen danner en pn-overgang, der er afgørende for solcellens funktion.

 

Den fotovoltaiske effekt 

Når sollys rammer solcellen, absorberes fotoner (lyspartikler) af siliciumatomerne, hvilket resulterer i, at elektroner bliver frigivet fra deres atomer. Denne frigivelse skaber frie elektroner og huller (positive ladningssteder). På grund af det elektriske felt skabt ved pn-overgangen bevæger elektronerne sig mod n-type laget, mens hullerne bevæger sig mod p-type laget. Denne bevægelse af ladninger genererer strøm gennem solcellen.

 

Fra jævnstrøm til vekselstrøm 

Den elektricitet, der genereres af solceller, er jævnstrøm (DC). For at denne strøm kan anvendes i husholdninger og virksomheder, hvor vekselstrøm (AC) er standarden, anvendes en enhed kaldet en inverter. Inverteren konverterer DC til AC, hvilket gør elektriciteten kompatibel med elnettet og de elektriske apparater, vi bruger dagligt.

 

Effektivitetsfaktorer 

Effektiviteten af en solcelle afhænger af flere faktorer, herunder kvaliteten af silicium, konfigurationen af cellens lag og mængden af sollys, der når cellen. Moderne teknologiske fremskridt har forbedret effektiviteten så nutidens solceller kan omdanne en større del af sollyset til elektricitet.

 

Bæredygtighed og langsigtede fordele

Solceller producerer ren energi, hvilket reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer og bidrager til en bæredygtig fremtid. De er kendt for deres lange levetid og kræver minimal vedligeholdelse, hvilket gør dem til en økonomisk fordelagtig løsning over tid.

Solcellernes evne til at omdanne solens stråler til elektricitet repræsenterer en revolutionerende teknologi inden for vedvarende energi. Hos Solée er vi stolte over at være en del af den innovative bevægelse og tilbyde vores kunder højtydende solcellesystemer, der ikke blot er energieffektive, men også æstetisk tiltalende.

 

Hvorfor placerer man solceller på taget?

Placeringen af solceller på taget er en foretrukket metode, der kombinerer flere fordele. Tage tilbyder optimal eksponering for solen, hvilket er afgørende for solcellernes effektivitet. De skal nemlig være udsat for så meget direkte sollys som muligt for at generere maksimal elektricitet. Ved at installere solcellerne på eksisterende tage udnyttes bygningens struktur. Det er særligt centralt i byområder eller på mindre ejendomme, hvor jordareal er begrænset.

Installation på tag er også en økonomisk effektiv løsning, da tage ofte allerede har den nødvendige hældning og orientering, der kræves for optimal solindfangning. Det minimerer behovet for omfattende justeringer og tilpasninger. Yderligere bidrager denne placering til husets æstetik, da moderne solceller kan integreres næsten usynligt med taget og findes i designs, der efterligner traditionelle tagmaterialer eller udføres i diskrete all-black paneler, som dem vi bruger.

Sikkerhedsmæssigt tilbyder tagplaceringen også fordele ved at holde solcellerne væk fra jordniveau, hvor de kan være mere udsatte for skade og tyveri. Samlet set gør disse fordele taget til en ideel placering for solceller, der effektivt kan dække energibehov på en bæredygtig og økonomisk forsvarlig måde.

 

Udfordringer ved forskellige tagtyper

Installationen af solceller på forskellige tagtyper kommer med en række udfordringer, der kræver overvejelse og tilpasning for at sikre optimal ydeevne og holdbarhed af solcellesystemet.

En af de primære udfordringer er tagmaterialet selv. Tagmaterialer varierer bredt fra tegl og skifer til metal og eternit, og hver type har sine egne specifikke egenskaber, der påvirker monteringsmulighederne. For eksempel kræver tunge tagmaterialer som tegl ekstra forsigtighed under installation for at undgå skader på tagstenene, mens metal- og eternittage kan give udfordringer i forhold til fastgørelsesmetoder og varmeledning.

Desuden spiller tagets strukturelle integritet en vigtig rolle. Før installation skal det sikres, at taget kan bære vægten af solcellepanelerne. Det er især vigtigt i ældre bygninger, hvor tagstrukturen ikke er designet til at håndtere ekstra belastninger. En strukturel vurdering af en kvalificeret ingeniør kan være nødvendig for at afgøre, om der skal foretages forstærkninger.

Endelig er der også æstetiske overvejelser, der spiller ind. Mange husejere ønsker, at solcelleinstallationen skal integreres harmonisk med husets eksisterende æstetik. Producenter tilbyder heldigvis i stigende grad paneler der kan tilpasses visuelt så de passer til omgivelserne. 

Hos Solée har vi professionelle energirådgivere, tømrere og autoriserede elektrikere der med mange års erfaring kan imødekomme udfordringer med en velovervejet tilgang og skræddersyede løsninger.

 

Installation af solceller på flade tage 

Installation af solceller på flade tage er en almindelig praksis både hos private boligejere og på erhvervsejendomme. Flade tage tilbyder både fordele og udfordringer, som kræver specifik planlægning og teknikker for at maksimere både ydeevne og holdbarhed af solcellesystemerne.

 

Udfordringer ved solceller på flade tage

En af de største udfordringer ved installation af solceller på flade tage er vandafledning. Flade tage har tendens til at akkumulere vand og sne, hvilket kan føre til skader på taget og solcellepanelerne. Derfor er det afgørende at sikre at solcelleinstallationen ikke forhindrer vandets naturlige løb.

Derudover kan manglende hældning reducere effektiviteten af solcellerne, da de ikke naturligt er vinklet mod solen. Det kræver ofte brug af konsoller, der kan hæve panelerne til en optimal vinkel.

 

Anbefalede solcelletyper til flade tage

Til flade tage anbefales ofte solcellepaneler, der kan installeres med en minimal eller justerbar vinkling. Det giver mulighed for at optimere vinklen afhængigt af solens position igennem året.

Fleksible solcellepaneler er også en god løsning, da de kan tilpasse sig små variationer i tagets overflade og minimere risikoen for at akkumulere vand under panelerne. Derudover er lette solcellepaneler ideelle til flade tage for at minimere belastningen på bygningens struktur.

 

Vedligeholdelse af solceller på fladt tag 

Vedligeholdelsen af solceller på et fladt tag består af regelmæssig kontrol og rengøring for at sikre, at dræningssystemerne er frie og fungerer korrekt. Det er vigtigt at holde området omkring solcellepanelerne frit for affald og blade, som kan forhindre vand i at løbe frit og øge risikoen for skader på både tag og paneler.

Derudover bør panelerne regelmæssigt inspiceres for skader eller opbygning af snavs, som kan reducere deres effektivitet. En systematisk vedligeholdelsesplan vil forlænge levetiden for både solcellerne og taget.

 

Solceller integreret i tegl- og eternittage

Integrering af solceller i tegl- og eternittage er en innovativ løsning, der kombinerer traditionelle byggematerialer med moderne solcelleteknologi. Denne tilgang tilbyder ikke kun æstetiske fordele, men også funktionelle ved at integrere solcellerne direkte i tagets struktur.

 

Røde tegl med solceller

Røde tegltag er en klassisk valg for mange hjem på grund af deres varme, naturlige udseende. At integrere solceller i disse tegl bringer en moderne twist til den traditionelle æstetik uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Solceller, der er designet til at ligne røde tegl, kan installeres så de næsten er usynlige og harmonerer med resten af taget. 

Hos Solée anvender vi udelukkende all black-paneler, der monteres ovenpå tegltaget. Det betyder, at du vil kunne se de sorte paneler, der til gengæld har en lav profil og derfor ikke fylder meget.

 

Montering af solceller på eternittag 

Eternittag, der ofte er lavet af cementfiber, kræver særlige overvejelser under installation af solceller. Det er vigtigt at sikre, at solcelleinstallationen ikke kompromitterer tagets integritet. Specialdesignede monteringsbeslag, der kan fastgøre solcellepanelerne sikkert uden at beskadige eternittaget, er afgørende. Installationen skal udføres af fagfolk, der har erfaring med både eternittage og solcellesystemer for at sikre, at alt udføres korrekt og sikkert.

Hos Solée har vores tømrere mange års erfaring med forskellige tagtyper, og vi kan derfor garantere dig en sikker installation.

 

Overvejelser ved integrerede solceller

Integrerede solceller tilbyder en række fordele og er en enkel og æstetisk integration, der kan forbedre ejendommens samlede udseende og værdi. Fordi solcellerne er en integreret del af tagstrukturen, er der mindre risiko for, at de bliver beskadiget af vejrforhold som stærk vind eller storm. Desuden kan integrerede løsninger ofte være mere effektive, da de udnytter hele tagfladen til energiproduktion.

Integrerede solceller er en løsning, der kræver omhyggelig planlægning og design for at sikre, at alle tekniske og æstetiske aspekter er adresseret. Derudover er det kun en løsning der er brugbar, hvis taget alligevel skal skiftes, da det ellers bliver en meget dyr installation.

 

Hvad koster solceller på taget? 

Prisen på solceller afhænger af flere faktorer, herunder antallet af paneler, kvaliteten af anlægget og om der inkluderes et batteri. Hos Solée kan priserne variere eksempelvis fra 100.000 kr. for et 6,3 kWp system med batteri og intelligent styring til 120.000 kr. for et større 10,2 kWp system.

Systemerne er designet til at dække forskellige størrelser af energibehov, fra mindre husstande til store familier med et højere forbrug.

Tilbagebetalingstiden for en solcelleinvestering afhænger også af flere faktorer som energipriser og det specifikke energiforbrug. Hvis vi eksempelvis tager udgangspunkt i en strømpris på 2,5 kr. per kWh, kan et system der koster omkring 100.000 kr. og producerer 5.000 kWh årligt potentielt reducere elregningen med op til 12.500 kr. om året, hvilket resulterer i en tilbagebetalingstid på omkring 8 år.

 

Salg af strøm til elnettet 

Selvom der i øjeblikket ikke er direkte tilskud til private solcelleanlæg i Danmark, er der stadig økonomiske incitamenter, såsom muligheden for at sælge overskydende strøm tilbage til elnettet. Dette kan yderligere forbedre økonomien i en solcelleinvestering.

Når du installerer solceller på dit tag, har du potentiale at producere mere elektricitet, end du bruger. Den overskydende energi behøver ikke at gå til spilde. I stedet kan den sendes tilbage til det offentlige elnet – en proces der ofte omtales som salg af strøm til elnettet. Tidligere foregik det via såkaldt nettoafregning, men der kom nye regler til i 2024.

 

Nye regler for salg af strøm i 2024 

Tidligere anvendte man i Danmark et nettoafregningssystem, hvor solcelleejere kunne fratrække den mængde elektricitet, de producerede, direkte fra deres forbrug på årsbasis. Det betød, at man kun betalte for nettoforbruget – altså forskellen mellem det forbrugte og det producerede.

Fra den 1. januar 2024 indførtes et nyt system kaldet øjeblikstarifering. I dette system afregnes solcelleejere for den præcise mængde elektricitet, de forbruger fra elnettet på ethvert givent tidspunkt – uafhængigt af mængden af strøm de selv producerer. 

Den nye model er indført for at overholde EU-regler der kræver, at alle energiforbrugere betaler ens for vedligeholdelse og drift af elnettet. Formålet med ændringen er at sikre en mere retfærdig omkostningsfordeling og at fremme en bæredygtig brug af energiressourcer. Selvom man stadig kan spare penge på elregninger ved at producere sin egen strøm, vil egenproduktionen ikke længere kunne bruges til direkte at kompensere for forbrug fra elnettet. 

 SKAT og salg af strøm fra solceller

Investering i solceller er ikke kun en gevinst for miljøet, men også for din økonomi. En væsentlig fordel ved at eje solceller er som sagt muligheden for at sælge den elektricitet, du ikke selv får brugt. I Danmark kan du sælge den strøm dine solceller producerer skattefrit op til et beløb på 7.000 kr. hvert år. Det skattefrie fradrag gælder per person, så hvis du og din ægtefælle ejer anlægget sammen, kan I hver især nyde godt af fradraget.

Skulle du sælge strøm for mere end det skattefrie beløb, bliver det beløb der overstiger grænsen skattepligtigt. For at finde ud af hvor meget du skal beskattes af, skal du først fratrække de 7.000 kr. fra din samlede indtægt fra salg af elektricitet. Af det beløb der er tilbage, skal 60% indberettes som skattepligtig indkomst.

Forestil dig for eksempel at du sælger elektricitet for 9.500 kr. Når du fratrækker de 7.000 kr., er der 2.500 kr. tilbage, hvoraf 1.500 kr. (60%) skal medregnes som skattepligtig indkomst og angives på din selvangivelse under rubrik 20.

Det er vigtigt at notere, at der ikke findes fradrag eller afskrivningsmuligheder, der direkte er knyttet til selve solcelleanlægget. Hvis du derimod har finansieret dit solcelleanlæg gennem et lån, er det muligt at fratrække renteudgifterne fra din skattepligtige indkomst. Det kan være en attraktiv løsning, hvis du foretrækker ikke at betale hele beløbet på én gang. Hos Solée er finansieringsordningerne ofte struktureret således, at besparelserne på strømregningen hjælper med at dække låneafdragene.

 

Installation af solceller på tag 

Investering i solceller er en beslutning der ikke kun indebærer køb af selve anlægget, men også installation og vedligeholdelse. Herunder giver vi en gennemgang af hvad du kan forvente under installationsprocessen.

 

Installationsprocessen 

 • Forberedelser: Før installationen kan påbegyndes, skal en række forberedelser og forundersøgelser finde sted. Det omfatter en konsultation, hvor en tekniker besøger din ejendom for at vurdere tagets tilstand, orientering i forhold til solen og eventuelle skyggegivende objekter, der kan påvirke effektiviteten af solcellerne. Det er også vigtigt at vurdere den elektriske infrastruktur for at sikre, at den kan håndtere tilføjelsen af solceller.
 • Nødvendige tilladelser: Der skal i nogle tilfælde indhentes tilladelser fra lokale myndigheder, før installationen kan begynde. Det kan være en byggetilladelse og i nogle tilfælde specielle godkendelser afhængigt af bygningsreglementet i dit område. Hos Solée hjælper vi med alt papirarbejde og sikrer, at alle nødvendige tilladelser er på plads før arbejdet påbegyndes.
 • Installationstid: Selvom tidsrammen kan variere afhængig af projektets kompleksitet og størrelse, tager en standard installation typisk mellem 1 og 3 dage. Det omfatter montering af solcellerne, installation af inverter og tilslutning til det eksisterende elektriske system i huset.

Under installationen vil et team af erfarne installatører arbejde effektivt og med minimal forstyrrelse af din dagligdag. Vi stræber efter at opretholde en ren arbejdsplads og sørge for, at alt udstyr installeres sikkert og i overensstemmelse med gældende standarder.

 

Vedligeholdelse af solceller

 • Regelmæssig kontrol: Solceller kræver minimal vedligeholdelse, men for at sikre langvarig effektivitet anbefales det at gennemføre regelmæssige inspektioner. Det kan omfatte kontrol af panelerne for snavs, blade eller andet affald, der kan blokere sollyset.
 • Support og garanti: Alle solcelleanlæg fra Solée kommer med en omfattende garanti på 25 år. Skulle der opstå udfordringer, står vores tekniske team klar til at yde support og hurtigt adressere eventuelle fejl eller tekniske problemer.

Prisen på solceller på taget såvel som tilbagebetalingstiden i artiklen er blot eksempler. Hvis du vil kende den endelige pris i lige præcis dit tilfælde, kan du prøve vores prisberegner eller kontakte os for et gratis og uforpligtende tilbud.

 

Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16