Skip to main content

Solceller og elbil

I takt med at klimaændringerne bliver mere udtalte, leder mange af os efter bæredygtige alternativer til vores daglige energiforbrug. Kombinationen af solceller og elbiler er et tiltalende skridt mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid, hvor vi ikke alene reducerer vores afhængighed af fossile brændstoffer, men også udnytter ren og vedvarende energi direkte fra solen.

Mange er fascinerede af tanken om at kunne køre en bil, der er opladet udelukkende med strøm genereret fra solceller på eget tag – komplet selvforsyning der symboliserer det ultimative grønne fodaftryk. Men mens visionen er tiltalende, er virkeligheden lidt mere kompleks.

På trods af den bredde entusiasme og den tiltagende popularitet af både solceller og elbiler, er der en række almindelige misforståelser om, i hvilken grad disse teknologier kan integreres og fungere fejlfrit sammen. Det er vigtigt at anerkende udfordringerne og forstå, hvordan du bedst navigerer i dem, så du kan gøre brug af teknologien på bedst mulig vis.

Hos Solée er guider vi dig gennem de tekniske detaljer omkring solceller og hjælper med at skabe realistiske forventninger. Vores mål er ikke bare at installere solceller, men at sikre at hver eneste løsning er skræddersyet til kundens livsstil og faktiske behov.

Derfor bør du vælge Solée

Priseksempler

Se et udvalg af priseksempler på vores solcelleløsninger. Beregn en pris med beregneren og få en vurdering af, hvilket anlæg der passer til netop dit behov.

Beregn din pris her

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.115.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 5.000-6.000 kWh
 • Svarende til ca. 17.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.120.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 7.000-8.000 kWh
 • Svarende til ca. 22.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.130.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 8.000-10.000 kWh
 • Svarende til ca. 28.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.986/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 400-500 kWh
 • Svarende til ca. 1.416 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.019/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 550-650 kWh
 • Svarende til ca. 1.800 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.099/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 650-850 kWh
 • Svarende til ca. 2.300 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

Solceller med Solée

Kombinationen af solceller og elbil 

I en perfekt verden, hvor solen skinner, og dagligdagen tillader det, kan solceller effektivt oplade din elbil. Forestil dig dette scenarie: solceller på dit tag konverterer solens stråler til elektricitet, som direkte kan bruges til at oplade din parkerede elbil. Systemet mindsker din afhængighed af det offentlige elnet og fossile brændstoffer, og styrker din bæredygtige livsstil og reducerer dine driftsomkostninger.

Solceller er bedst til at producere elektricitet midt på dagen, når solen er højest på himlen. Hvis din bil er hjemme på det tidspunkt, og du har en ladestander installeret, er det muligt at udnytte solenergien til at oplade din bil effektivt. Den direkte forbindelse mellem solcelleenergi og bilens batteri er det, mange miljøbevidste bilister drømmer om.

Men selvom ovenstående scenario er ideelt, møder mange bilister udfordringer, der gør det vanskeligt at opnå denne type effektivitet i praksis. Et af de største problemer er, at mange biler ikke er hjemme i løbet af de timer på dagen, hvor solcellerne producerer mest strøm. I stedet er de parkeret ved arbejdspladser – ofte uden adgang til opladning fra solceller. Det gør det umuligt at udnytte den producerede solenergi i de mest produktive timer.

 

Er et batteri til solcelleanlægget en løsning?

Når solceller ikke kan dække hele opladningsbehovet for din elbil, må der ofte søges alternative løsninger. En mulighed er at investere i et batterisystem, der kan lagre overskydende energi produceret i dagtimerne, så du kan oplade din bil om aftenen. Men selv med batterilagring er der tekniske og økonomiske overvejelser, som skal tages højde for, herunder det faktum, at der er stor forskel på kapaciteten af solceller til batterier og elbiler.

Batterier i elbiler er typisk meget større end dem, der bruges til at lagre solenergi i husstande. En moderne elbil har som regel et batteri med en kapacitet på mellem 40 kWh og op til over 100 kWh afhængigt af modellen og mærket. Batterierne er designet til at levere tilstrækkelig rækkevidde og effekt til bilens drift og kan typisk køre mellem 150 og 500 kilometer på en fuld opladning.

Husstandsbatterier til solceller er ofte omkring 5 kWh i kapacitet. De er primært designet til at lagre overskydende solenergi, som kan bruges i hjemmet i løbet af aftenen eller på tidspunkter, hvor solcellerne ikke producerer strøm. Selvom nogle systemer tillader installation af flere batterier parallelt for at øge den samlede kapacitet, er de stadig betydeligt mindre end batterierne i elbiler.

På grund af forskellen i kapacitet vil et typisk 5 kWh husstandsbatteri ikke kunne oplade en elbil. For eksempel vil et 5 kWh batteri kun kunne levere omkring 8-12-15% af en fuld opladning af en elbil afhængigt af specifikationerne. Det betyder, at mens det er teknisk muligt at bruge strøm fra et husstandsbatteri til at oplade en elbil, vil mængden af strøm ikke være tilstrækkelig til mere end korte ture.

 

Afstem forventningerne til elbil og solceller 

Som ovenstående viser, er det vigtigt at matche forventningerne, når det kommer til brug af solceller og solcellebatterier til elbilopladning. Hvis målet er at bruge solenergi til at støtte opladningen af en elbil, kan det være nødvendigt at overveje enten større eller flere husstandsbatterier, eller planlægge opladning direkte fra solcellerne i dagtimerne, når produktionen er højest. Det kræver dog, at bilen er tilgængelig hjemme i disse perioder, hvilket ikke er tilfældet for mange bilister.

At integrere solceller med elbil kræver en balanceret tilgang, hvor man både forstår og anerkender de ideelle muligheder såvel som de praktiske begrænsninger. Hos Solée guider vi dig igennem kompleksiteten og tilbyder løsninger, der er tilpasset individuelle behov og forhold. Vores mål er at optimere din brug af solenergi, så du får mest mulig værdi både økonomisk og miljømæssigt – uanset de daglige udfordringer.

 

Miljømæssige fordele ved solceller

Selvom solceller ikke kan dække 100% af en elbils opladningsbehov, er det vigtigt at anerkende og fremhæve de væsentlige miljømæssige fordele, der opnås ved at integrere solenergi i vores daglige energiforbrug. Ved at anvende solceller til at levere selv en del af den energi, der kræves til opladning af elbiler, reducerer du din afhængighed af fossile brændstoffer og mindsker det kollektive klimaaftryk.

Når solceller anvendes til at generere elektricitet, sker dette uden emission af drivhusgasser, hvilket er en markant kontrast til traditionelle energikilder som kul og olie. Selv en delvis brug af solenergi til at oplade elbiler kan have en betydelig positiv effekt på miljøet. For hver kilowatt-time solenergi der anvendes i stedet for fossil energi, reduceres mængden af CO2 og andre skadelige emissioner i atmosfæren.

Det bidrager til at bekæmpe klimaændringer og forurening. Ved at investere i solcelleteknologi og anvende den til både husstandens energibehov og til delvis opladning af elbiler støtter du altså ikke bare din personlige grønne omstilling, men man bidrager også til en større skala af vedvarende energi. Det signalerer til både markedet og politiske beslutningstagere, at der er en voksende efterspørgsel efter bæredygtige og miljøvenlige løsninger.

Selvom der kan være udfordringer forbundet med fuldstændig selvforsyning fra solceller i det daglige, skal det ses i et langsigtet perspektiv. Hver lille handling mod en mere bæredygtig brug af ressourcer er et skridt i den rigtige retning. Som teknologien udvikler sig, og som flere tilgængelige løsninger til energilagring kommer på markedet, vil potentialet for fuld udnyttelse af solenergi kun blive bedre.

 

Fordelene ved solceller er:

 • Reduceret afhængighed af fossile brændstoffer: Ved at bruge solceller til delvis opladning af elbiler mindskes din afhængighed af ikke-bæredygtige energikilder.
 • Reducering af drivhusgasser: Solceller producerer elektricitet uden emission af CO2 og andre skadelige drivhusgasser, i modsætning til traditionelle energikilder som kul og olie.
 • Positiv miljøeffekt: Selv delvis brug af solenergi til elbilopladning kan betydeligt reducere miljøbelastningen og forbedre luftkvaliteten.
 • Fremme af vedvarende energi: Din investering i solceller understøtter udviklingen og anvendelsen af ren energi, hvilket signalerer til markedet og lovgivere behovet for mere bæredygtige energiløsninger.
 • Langsigtet bæredygtighed: Hver investering i solenergi er et skridt mod en mere bæredygtig fremtid, hvor teknologisk udvikling og nye løsninger til energilagring vil forbedre mulighederne for fuld udnyttelse af solenergi.

 

Praktiske råd til overgangen til solceller og elbil 

At skifte fra traditionelle energikilder og benzin- eller dieselbil til solceller og elbil er en vigtig beslutning, der kan have stor betydning for både din økonomi og miljøet. Her er nogle praktiske råd, der kan hjælpe dig med at foretage denne overgang så glat som muligt:

 

1) Vurder dit nuværende og fremtidige energibehov 

Analyser dit forbrug: Før du investerer i solceller og en elbil, er det vigtigt at forstå dit nuværende energiforbrug. Se på dine elregninger for at få en idé om, hvor meget energi du forbruger dagligt, månedligt og årligt.

Forudse fremtidige ændringer: Overvej ændringer i dit energiforbrug, som kunne opstå, fx hvis du planlægger at udvide din bolig eller familie, eller hvis du forventer at arbejde mere hjemmefra.

 

2) Planlæg installationen omhyggeligt

Vælg den rette størrelse på solcelleanlægget: Dit solcelleanlæg bør dimensioneres efter dit energibehov samt fremtidige elbilopladningskrav. En energirådgiver kan hjælpe dig med at bestemme den optimale størrelse baseret på dit energiforbrug og solindstrålingen i dit område.

Overvej placering og orientering: For at maksimere solcellernes output, skal de placeres, hvor de får mest muligt sollys, typisk på sydvendte tage uden skygge fra træer eller bygninger.

 

3) Optimer ladetider for elbilen

Lad under solskin: Hvis muligt, planlæg opladning af din elbil i dagtimerne, når dine solceller producerer mest energi. Dette kan kræve nogle justeringer i din daglige rutine, som at lade bilen, mens du arbejder hjemmefra.

Brug smarte ladere: Overvej at investere i en intelligent ladestation, der automatisk kan justere opladningstider baseret på tilgængeligheden af solenergi. Dette kan hjælpe med at maksimere brugen af din solenergi og minimere omkostningerne.

 

4) Maksimer outputtet fra dine solceller 

Regelmæssig vedligeholdelse: Hold dine solpaneler rene og fri for støv, blade og andet snavs, der kan blokere sollyset og reducere effektiviteten.

Systemovervågning: Installer et overvågningssystem, der giver dig mulighed for løbende at overvåge ydeevnen af dine solceller. Dette vil hjælpe med at identificere eventuelle problemer tidligt og sikre, at dit system altid kører optimalt.

 

Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16