Skip to main content

I takt med at flere og flere husejere og virksomheder installerer solcelleanlæg, vokser interessen for, hvordan man bedst muligt kan udnytte overskudsstrømmen. Vi ser på, hvad du skal overveje for at få mest muligt ud af den energi, du ikke selv bruger. 

Salg af overskudsstrøm er vigtigt for den samlede økonomi i et solcelleanlæg. I denne artikel giver vi en forståelse af, hvad salget af overskudsstrøm indebærer – herunder hvilke økonomiske overvejelser der skal tages i betragtning, og hvad vi kan forvente os af fremtidige tendenser og reguleringer i salget af solcelle-overskudsstrøm i 2024.

Salg af overskudsstrøm

Når du vælger at investere i solceller, er det ikke kun for at dække dit eget energiforbrug. Du ønsker også at kunne sælge den overskydende energi, som du ikke selv gør brug af. Salg af overskudsstrøm er en proces, hvor du som solcelleejer kan levere den ikke-forbrugte strøm tilbage til elnettet, hvorved du ofte kan modtage en økonomisk kompensation. Den danske energistyrelse har etableret retningslinjer for, hvordan du som privatperson kan sælge din overskudsstrøm. Hovedprincippet er, at når dit solcelleanlæg producerer mere energi, end du forbruger, sendes denne overskudsstrøm til elnettet. Selve distribueringen håndteres af dit energiselskab, og du bliver efterfølgende krediteret eller betalt for den mængde strøm, du har bidraget med.

Prisen på den solgte strøm varierer og kan påvirkes af flere faktorer, såsom energimarkedets pris på elektricitet og de aftaler, der gælder mellem dig som solcelleejer og dit energiselskab. Priserne på strøm kan være flydende og er underlagt udbud og efterspørgsel, hvilket betyder, at de kan ændre sig hurtigt. Derfor er det vigtigt at holde sig opdateret om de nuværende markedsforhold og eventuelle fremtidige ændringer i regulativer og støtteordninger.

Økonomiske overvejelser 

Når man overvejer økonomien ved salg af overskudsstrøm fra solceller, er der flere faktorer at tage i betragtning. Den indledende investering i solcelleanlægget skal for det første kunne betale sig over tid gennem besparelser på elregningen og indtjening fra salg af overskudsstrøm. En startpris på ca. 100.000 kr. kan for mange lyde som en stor investering, men overvej de langsigtede fordele.

Ud over anlæggets kostpris bør man også overveje udgifterne til vedligeholdelse og eventuelt et tilkøb af et batteri til energilagring, som kan koste mellem 20.000 og 30.000 kr. Et batteri kan optimere din mulighed for selvforbrug, da det lagrer overskydende strøm, som du kan bruge på tidspunkter, hvor solcellerne ikke producerer energi. Videre er det værd at bemærke, at installationen af solceller kan øge din boligs værdi med omtrent 50.000 kr. og samtidig forbedre boligens energimærke. Disse faktorer er med til at gøre solceller til en solid investering for så godt som alle boligtyper.

Du bør også holde et vågent øje med tarifferne for nettilslutning og de priser for overskudsstrømmen, du kan forvente fremover. Disse kan variere årligt og kan påvirke den økonomiske tilbagebetalingstid for din investering. Endelig er der mulighed for at opnå visse skattefordele, som også kan variere fra år til år, og som potentielt kan forbedre den økonomiske gevinst ved at købe og sælge solenergi.

Fremtidige tendenser og reguleringer 

I takt med at den grønne dagsorden får større fokus globalt, ændrer vilkårene og incitamenterne for salg af overskudsstrøm fra solceller sig også. Det er afgørende for solcelleejere at holde sig orienterede om de skiftende tendenser og reguleringer i energibranchen, da disse kan have stor betydning for afkastet af deres solcelleanlæg. Forventningerne til 2024 indikerer yderligere fremskridt i teknologier såsom smart grids og energilagringssystemer. Disse teknologier giver potentielt solcelleejerne mulighed for mere autonom styring af deres strømproduktion og forbrug. Med smarte målere kan ejere ikke bare overvåge deres produktion og forbrug, men også reagere proaktivt på skift i strømpriserne ved at sælge strøm tilbage til nettet, når prisen er højest.

Endvidere kan vi forvente en fortsat udvikling i lovgivning og støtteordninger, som både kan stimulere og regulere markedet for vedværende energi. Disse kan inkludere afgifter, tilskud og nettariffer, som skal balancere behovet for at fremme grøn energi samtidigt med at sikre en stabil og retfærdig energimarkedsstruktur.


Klar til at investere i en lysende fremtid?

Installation af solceller er sund fornuft for dig, der gerne vil spare stort på din elregning og samtidig give en tiltrængt håndsrækning til miljøet. Med den rette vejledning og support fra vores eksperter er overgangen til solenergi både enkel og ligetil. Så snart du har taget beslutningen, tager vi os praktisk talt af resten. 

FAQ

Hvad er salg af overskudsstrøm fra solceller?

Salg af overskudsstrøm fra solceller indebærer at sælge den elektricitet, som dit solcelleanlæg producerer, men som du ikke selv bruger, tilbage til elnettet. På denne måde kan du bidrage til den grønne omstilling og samtidig potentiel økonomisk fordel.

Hvad skal jeg overveje økonomisk ved salg af solcelle-overskudsstrøm?

Når du overvejer salg af solcelle-overskudsstrøm, er det vigtigt at kigge på tre økonomiske faktorer. Først og fremmest skal du undersøge, hvordan prisen for den solgte strøm er fastsat. Dernæst skal du evaluere størrelsen af dit solcelleanlæg og din forventede årlige produktion af overskudsstrøm. Slutteligt bør du afveje de potentielle indtægter fra salget af overskudsstrøm i forhold til prisen på dit solcelleanlæg og eventuelle relaterede omkostninger.

Hvad kan vi forvente os af fremtiden for salg af overskudsstrøm fra solceller i 2024?

I fremtiden kan vi forvente, at salg af overskudsstrøm fra solceller vil være påvirket af forskellige faktorer. Dette kan omfatte lovgivningsmæssige ændringer, der muligvis harmoniserer priserne for solcelle-overskudsstrøm, teknologiske fremskridt, der gør det muligt for solcelleanlæg at producere mere strøm og batterilagringsteknologi, der giver bedre muligheder for at lagre overskudsstrøm til senere brug. Det er altid godt at følge med i udviklingen og være opmærksom på, hvordan markedet for salg af solcelle-overskudsstrøm udvikler sig.
Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16