Skip to main content

Solenergi er en af de hurtigst voksende kilder til ren energi på globalt plan. I denne artikel ser vi på, hvordan teknologien virker og på de forskellige celletyper. 

Hvordan er solceller i stand til at omdanne solens lys til elektrisk strøm? Hvilke teknologier og materialer består de af, og hvad man kan forvente i forhold til deres levetid og vedligeholdelse? Lad os dykke ned i, hvordan denne banebrydende teknologi fungerer i praksis – og hvorfor de er en uundværlig del af den grønne omstilling.

Sådan fungerer solceller

Solceller er teknologisk vidundere, der fanger solens stråler og omdanner dem til elektrisk strøm. Det sker gennem en proces kaldet fotovoltaisk effekt, som er hjertet i solcellernes funktion. I hjertet af en solcelle er et halvledermateriale, oftest silicium, som har en unik evne til at absorbere fotoner – lyspartikler fra solen. Når disse fotoner rammer solcellen, giver de energi til siliciets elektroner, der derved frigøres og sættes i bevægelse. Denne bevægelse af elektroner skaber en strøm af elektricitet.

For at kontrollere elektronbevægelsen er solcellerne designet med et elektrisk felt, som adskiller de positive og negative ladninger. Halvlederlagene i solcellen er ‘dopet’, det vil sige behandlet på en måde, så det ene lag har et overskud af elektroner (n-type), mens det andet har et underskud (p-type). Grænsen mellem disse lag kaldes en p-n-overgang. Når sollyset aktiverer elektronerne, driver det elektriske felt disse frie elektroner mod en ydre kreds, hvilket skaber en strøm. Den elektricitet, der bliver genereret af solceller er i  jævnstrøm (DC), hvilket ikke er direkte anvendelig i de fleste hjem, der bruger vekselstrøm (AC). Derfor er en vigtig komponent i solcellesystemet en inverter, der omdanner DC til AC, så den kan bruges eller sælges tilbage til elnettet.

Hvad består solceller af?

Solceller er et resultat af avanceret materialevidenskab. De består overvejende af silicium, som er et materiale, der kendt for dets halvlederegenskaber – og som der er rigeligt af i naturen. Der er to hovedtyper af silicium, som bliver anvendt i fremstillingen af solceller: Monokrystallinsk og polykrystallinsk silicium.

  1. Monokrystallinsk silicium fremstilles fra en enkelt siliciumkrystal og skæres i wafers. Disse celler er meget effektive og har derfor en højere omkostning. De kan kendes på deres ensartede, mørke udseende og afrundede kanter.
  2. Polykrystallinsk silicium, derimod, er fremstillet af smeltet siliciumkrystaller og giver solcellepanelerne et mosaiklignende, blåt udseende. Selvom de er mindre effektive end deres monokrystallinske modstykker, er polykrystallinske paneler billigere, hvilket gør dem til et populært valg for mange husejere.

Ud over silicium undersøges og anvendes andre materialer som cadmiumtellurid (CdTe) og kobber-indium-gallium-selenid (CIGS) i tyndfilms solceller, som er en anden kategori af solceller kendt for deres fleksibilitet og lette vægt. Disse teknologier udvikles fortsat for at forbedre deres effektivitet og gøre dem mere økonomisk overkommelige. Materialeteknologi i solceller er konstant under udvikling med forskning i perovskite-materialer og organiske solceller, der lover lavere fremstillingsomkostninger og højere energiudbytte. Det kan føre til billigere og mere tilgængelige solenergiløsninger i fremtiden.

Levetid og vedligeholdelse

Efter at have investeret i et solcelleanlæg er det vigtigt at forstå dets levetid og de krav, der følger med vedligeholdelse. Generelt kan man forvente, at solceller har en levetid på omkring 25-30 år, men det er ikke usædvanligt, at de fortsætter med at generere strøm længere end det. Over tid falder effektiviteten gradvist, hvilket er normalt for alle elektroniske komponenter.

Vedligeholdelsen af solcelleanlæg er forholdsvis minimal. De fleste solceller kræver kun regelmæssig rengøring for at fjerne snavs, støv og andet affald, der kan blokere for sollyset og nedsætte effektiviteten. Det anbefales at få inspiceret dit solcelleanlæg årligt af en professionel for at sikre, at alle elektriske forbindelser og fysiske monteringer stadig er pålidelige. De penge er rigtig godt givet ud. Digital overvågning er også en del af moderne solcelleanlæg, hvilket gør det muligt at overvåge ydeevnen og opdage eventuelle problemer i realtid. Med inkludering af et batteri til lagring kan husejere yderligere sikre kontinuerlig energiforsyning, selv når solen går ned eller i perioder med lav solstråling. Et batteri koster ca. 20.000-30.000 kr., men kan give større energiuafhængighed og potentielle besparelser i det lange løb.

Med en lang levetid og minimale vedligeholdelsesbehov er solceller ikke bare teknologi for fremtiden – de er en smart investering i nutiden. Og med løbende udvikling indenfor effektivitet og omkostningsreduktion forventes det, at solenergi kun vil blive endnu mere tilgængelig for alle, der ønsker at tage et skridt ind i en mere bæredygtig tilværelse.

FAQ

Hvordan virker solceller?

Solceller fungerer ved at udnytte det såkaldte fotovoltaiske (PV) fænomen. Solcellerne består af halvledermateriale, der typisk er silicium. Når sollys rammer solcellen, genererer det et elektrisk felt i materialet, hvilket fører til bevægelse af elektroner og generering af elektrisk strøm.

Hvilke teknologier og materialer bruges i solceller?

Solceller kan være fremstillet af forskellige typer halvledermaterialer, herunder monokrystallinske og polykrystallinske silicium og tyndtfilmteknologier som amorf silicium, cadmiumtellurid og kobber-indium-gallium-selenid. Disse materialer er valgt på baggrund af deres forskellige egenskaber og omkostninger.

Hvad er levetiden på solceller, og kræver de vedligeholdelse?

Solceller er generelt holdbare og har en forventet levetid på 25-30 år eller mere. De kræver minimal vedligeholdelse, da de ikke har bevægelige dele. Rensning af solpaneler for snavs og støv kan dog hjælpe med at opretholde optimal ydeevne. Det anbefales også at få kontrolleret solcellesystemet af en professionel med jævne mellemrum.
Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16