Skip to main content

Både solceller og solfangere er designet til at udnytte sollys. Men de fungerer på markant forskellige måder og tjener forskellige formål i vores stræben efter energieffektivitet og grøn omstilling.

I denne artikel gennemgår vi, hvordan solceller og solfangere adskiller sig fra hinanden. Vi ser på deres basale funktionsprincipper, og på deres unikke fordele og begrænsninger. Begge teknologier har deres berettigelse i vores bestræbelser på at erstatte forurenende energikilder med energirigtige løsninger.

Grundlæggende om solceller og solfangere

Solceller og solfangere er to forskellige teknologier, der begge udnytter solenergi, men til forskellige formål. Solcellerne, også kendt som fotovoltaiske celler, omdanner direkte sollys til strøm ved hjælp af en såkaldt fotovoltaisk effekt. En typisk solcelle er lavet af halvledermateriale, som oftest silicium, som kan absorbere lys og frigøre elektroner. Disse løsrevne elektroner skaber en strøm, der kan bruges i husholdninger eller føres tilbage til elnettet.

Solfangere, på den anden side, er designet til at opsamle solens varmeenergi i stedet for at omdanne den direkte til elektricitet. Disse enheder består typisk af et system af rør gennem hvilke en væske (vand eller en antifrysevæske) cirkulerer. Når sollys rammer solfangerens absorbator, opvarmes væsken, hvorefter den overfører varmen til husets varme- eller brugsvandssystem.

Begge teknologier tilbyder altså på hver deres måde miljøvenlige alternativer til traditionelle energikilder og kan hjælpe med at reducere en husholdnings samlede energiforbrug. Ifølge en analyse kan installationen af solceller potentielt øge en boligs værdi med omtrent 50.000 kr. og forbedre energimærket, hvilket er et vigtigt aspekt for boligejere der overvejer bæredygtige opgraderinger. 

Sådan omdanner solceller og solfangere solens energi

Forståelsen af, hvordan solceller og solfangere arbejder, er nøglen til at vælge den rette løsning for dit hjem. Som nævnt konverterer solceller solens lys direkte til strøm, der kan benyttes på stedet eller sælges tilbage til elnettet. Solfangere er til gengæld særligt effektiv til rumopvarmning og opvarmning af brugsvandsystemer. Processen med at omdanne solenergi til varmt vand er mere direkte og dermed ofte mere effektiv end processen med at omdanne sollys til elektricitet.

Begge typer systemer udnytter solens energi, men teknologierne bringer hver deres egenskaber, fordele og begrænsninger med sig. Solcellerne er generelt dyrere at installere, men kan med tilføjelsen af et solcellebatteri – typisk for en udgift på 20.000-30.000 kr. ekstra – gemme energi til brug, når solen ikke skinner. Solfangeranlæg er typisk billigere at installere og mere effektive i at omdanne solenergi til varme, hvilket gør dem ideelle i klimaer, hvor varmebehovene overstiger behovet for strøm, som det kan være tilfældet i Danmark.

Når du står over for at træffe et valg mellem solceller og solfangere, er det afgørende at tage højde for dine personlige energibehov, de langsigtede økonomiske besparelser og husets placering. Det kan sagtens være en god idé at installere begge teknologierne, da de tjener hver deres formål. Men start med at søge rådgivning hos eksperter, der kan tilvejebringe skræddersyet information og vejledning baseret på din unikke situation.

Fordele og ulemper ved solceller og solfangere

Det vigtigt at forstå fordele og ulemper ved solceller og solfangere. Lad os begynde med solcellerne. En af de største fordele ved solceller er deres evne til at producere strøm, som kan bruges til alt i hjemmet, fra belysning til kørende apparater. De er især værdifulde i områder med høj insolation, altså områder, der modtager meget sollys. På den anden side er startomkostningerne for solceller, som sagt, typisk højere, og effektiviteten af systemet kan påvirkes af vejret – dvs. lavere produktion på overskyede dage.

Med hensyn til solfangere er de mest attraktive fordele deres effektive måde at omdanne solenergi til varme og deres lavere installationsomkostninger sammenlignet med solceller. De kan være en særlig god løsning i Danmark, hvor behovet for opvarmning kan være betragteligt i de kolde måneder. Den primære ulempe ved solfangere er, at de kun leverer varme, hvilket kan begrænse deres anvendelighed i perioder med lavt varmebehov. De kan ikke producere strøm til at drive husholdningsapparater eller opbevare energien til senere brug.

Det er også vigtigt at bemærke, at både solceller og solfangere kræver en vis mængde vedligeholdelse for at sikre optimal effektivitet og levetid for systemet. Og selvom begge teknologier har et relativt lavt vedligeholdelsesniveau, bør potentielle reparationer og udskiftningsomkostninger tages med i overvejelserne, når du skal vurdere din investering.


Klar til at investere i en lysende fremtid?

Installation af solceller er sund fornuft for dig, der gerne vil spare stort på din elregning og samtidig give en tiltrængt håndsrækning til miljøet. Med den rette vejledning og support fra vores eksperter er overgangen til solenergi både enkel og ligetil. Så snart du har taget beslutningen, tager vi os praktisk talt af resten. 

FAQ

Hvordan fungerer solceller?

Solceller består af fotovoltaiske celler, der omdanner solens lysenergi direkte til elektrisk energi ved hjælp af halvledende materialer. Når solens stråler rammer solcellerne, frigøres elektroner, der skaber en elektrisk strøm, som kan bruges til at drive elektriske apparater eller oplade batterier.

Hvad er en solfanger?

En solfanger er designet til at absorbere og omdanne solens varmeenergi til brugbart varmt vand. I en solfanger cirkulerer enten vand eller en varmebærende væske gennem rør eller kanaler, der udsættes for solens stråler. Den varme væske transporteres derefter til et opbevaringssted, hvor den kan opbevare varmt vand til brug i husholdningen.

Hvad er forskellen mellem solceller og solfangere?

Den primære forskel mellem solceller og solfangere er, hvordan de udnytter solens energi. Solceller konverterer solens lysenergi til elektrisk energi, mens solfangere absorberer solens varmeenergi til brugbart varmt vand. Solceller er ideelle til at producere elektricitet og kan bruges til at reducere eller erstatte den elektricitet, der bruges fra det almindelige elnet. Solfangere er primært designet til at opvarme vand og kan være en effektiv løsning til at reducere behovet for opvarmning af varmt vand ved traditionelle metoder.
Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16