Skip to main content

Investeringer i grøn energi er mere relevante og attraktive end nogensinde. Læs, hvorfor solceller ofte topper listen som en af de mest rentable og effektive måder at generere vedvarende energi på.

I denne artikel dykker vi ned i de overvejelser, man bør gøre sig, før man beslutter sig for at investere i solceller. Vi ser på det økonomiske perspektiv, herunder startomkostninger,  energibesparelser, øget boligværdi samt de miljømæssige fordele ved at skifte til solenergi. Til sidst runder vi af med de retslige og markedsmæssige overvejelser, som er værd at holde sig for øje.

Omkostninger versus besparelser

Investering i solceller kan synes som en stor investering. Men det er vigtigt at forstå, hvordan denne udgift omdannes til langsigtede besparelser. Startprisen ligger ofte omkring 100.000 kr., afhængigt af forskellige faktorer såsom systemets størrelse, kvaliteten af solpaneler og kompleksiteten ved installationen. Til gengæld opvejes investeringen af en række klare fordele:

  • For det første får du en direkte reduktion i elregningen. Solceller genererer energi fra sollys, hvilket betyder, at du kan forvente at spare penge på din elregning hver eneste måned. Disse besparelser varierer selvfølgelig afhængigt af, hvor meget energi dit system kan producere samt dit forbrug. Bevæger energipriserne sig opad (som de typisk gør), vil besparelserne kun blive endnu mere fordelagtige over tid.
  • For det andet skal du overveje mulighederne for finansielle incitamenter og tilskud. I Danmark er der ordninger, der kan gøre det mere overkommeligt at installere solceller. Ordningerne nedsætter den indledende investering og accelererer tilbagebetalingstiden.
  • For det tredje har du mulighed for at installere et solcellebatteri til 20.000-30.000 kr. Dermed kan du lagre din overskuds-el og bruge den, når solen ikke skinner. Det forbedrer selvforsyningsgraden og reducerer yderligere afhængigheden af det offentlige elnet.
  • For det fjerde får du del i en ofte overset økonomisk fordel – nemlig en stigning i din boligs værdi. En installation af solceller kan potentielt øge ejendommens værdi med ca. 50.000 kr. og samtidig forbedre boligens energimærke. Det er en stor fordel, hvis du overvejer at sælge boligen på et tidspunkt.

I beregningen af tilbagebetalingstid for solceller indgår både den direkte økonomiske besparelse og de overordnede værdistigninger, hvilket ofte leder til konklusionen: Ja, solceller er bestemt en god investering.

Miljømæssige fordele ved solceller

Udover de økonomiske aspekter af solcelleinvesteringen er det vigtigt at anerkende de positive, miljømæssige konsekvenser. Solenergi er en ren, vedvarende ressource, der reducerer afhængighed af fossile brændstoffer og bidrager til bekæmpelsen af klimaforandringer. Når du installerer solceller, er du direkte med til at nedbringe udledningen af drivhusgasser, specifikt CO2, som er hovedsynderen i den globale opvarmning.

Solceller producerer elektricitet uden at forurene miljøet med skadelige emissioner, som vi kender det fra traditionelle energikilder som olie, kul og naturgas. Gennem et solcelleanlægs levetid – typisk 25-30 år – har du en konstant kilde til grøn energi, der bidrager positivt til både lokal og global miljøbeskyttelse. Et andet aspekt er vandforbruget. Solceller kræver signifikant mindre vand i driftsfasen sammenlignet med konventionelle energiproduktionsmetoder, som ofte bruger store mængder vand til afkøling og forarbejdning. I et globalt perspektiv, hvor vandressourcer er under konstant pres, er denne fordel også meget væsentlig. Endelig er det vigtigt at fremhæve, at energiproduktion fra solceller også bidrager til lokal uafhængighed af energikilder. Det mindsker presset på det offentlige energinet og understøtter Danmarks overordnede mål om at være en grøn og selvforsynende nation. 

Retslige og markedsmæssige overvejelser

Når du overvejer at investere i solceller, er det vigtigt ikke blot at betragte de økonomiske og miljømæssige aspekter. Du skal også se på retslige og markedsmæssige forhold, der kan påvirke din investering. I Danmark er der specifikke love og regulativer, der dækker installation og brug af solceller, som må efterleves for at sikre en lovlig og optimal drift. For det første har du pligt til at undersøge lokalplaner og bygningsreglementer, som kan påvirke, hvor og hvordan du kan installere solcellepaneler. I nogle tilfælde kan der være restriktioner på grund af bygningsbevaring eller æstetiske hensyn. Det kan derfor være nødvendigt at søge om tilladelse, før du går i gang med installationen.

Du bør også være opmærksom på tilskudsordninger og nettoafregningsordninger, der giver økonomiske incitamenter til at investere i solceller. Disse ordninger ændres dog over tid, hvilket kan påvirke økonomien i dit solcelleprojekt i fremtiden. Hertil kommer ændringer i markedspriser for elektricitet, som i sagens natur også har indvirkning på, hvor hurtigt din investering tjener sig hjem. Det er også vigtigt at overveje markedstendenserne for solcelleteknologi. Fremskridt sker kontinuelt, og priserne har en tilbøjelighed til at falde som følge af forbedringer i teknologien og større produktionsvolumen. Desuden kan helt nye, innovative løsninger, såsom integrerede solceller i byggematerialer, komme på markedet og ændre dynamikken og mulighederne for solcelleejere.

Vi anbefaler altid, at du søger rådgivning fra eksperter indenfor området for at sikre, at din investering er både rentabel og fremtidssikret med hensyn til regler og markedsvilkår.


Klar til at investere i en lysende fremtid?

Installation af solceller er sund fornuft for dig, der gerne vil spare stort på din elregning og samtidig give en tiltrængt håndsrækning til miljøet. Med den rette vejledning og support fra vores eksperter er overgangen til solenergi både enkel og ligetil. Så snart du har taget beslutningen, tager vi os praktisk talt af resten. 

FAQ

Hvad er de forventede omkostninger ved installation af solceller?

Startprisen for solceller ligger typisk omkring 100.000 kr. og kan variere afhængigt af forskellige faktorer som størrelsen på installationen, teknologien og valget af leverandør.

Hvad er de økonomiske fordele ved solceller?

Solceller kan medføre betydelige besparelser på din energiregning, da du genererer din egen strøm. Derudover kan installationen af solceller øge din boligværdi med ca. 50.000 kr. og forbedre energimærket på din bolig.

Hvad er de miljømæssige fordele ved solceller?

Solceller er en ren og vedvarende energikilde, der udleder minimalt CO2. Ved at skifte til solenergi reducerer du din afhængighed af fossile brændstoffer og bidrager til at mindske din miljøpåvirkning.
Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16