Skip to main content

Energioptimering

Energioptimering refererer til processen med at forbedre energieffektiviteten i et hjem, en virksomhed eller enhver anden bygning for at reducere energiforbruget, sænke budgettet til energi og mindske miljøpåvirkningen. Målet med energioptimering er at sikre, at energien bruges så effektivt som mulig. Dermed reduceres den samlede energiudgift samtidig med at komfort og produktivitet opretholdes eller forbedres.

Hovedkomponenterne i energioptimering er:

 • Energieffektivitet: Omfatter brugen af teknologier og praksisser, der kræver mindre energi for at udføre samme funktion. Eksempler kan være energieffektive apparater, LED-belysning og højeffektive vinduer og isolering.
 • Energiadministration: Implementering af systemer og software til at overvåge, kontrollere og administrere energiforbruget i en bygning eller en organisation. Det kan omfatte ting som intelligente termostater og automatiserede energistyringssystemer.
 • Vedvarende energikilder: Integration af vedvarende energikilder som solceller og vindenergi. Disse teknologier producerer energi fra bæredygtige kilder, hvilket reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer og mindsker miljøpåvirkningen.
 • Adfærdsændringer: Uddannelse og opmuntring af andre til at ændre vaner såsom at slukke for lysene, når man forlader et rum eller at skrue ned for varmen om natten.

Solceller spiller en afgørende rolle i energioptimering ved at levere ren, vedvarende energi direkte fra solen. Installation af solceller kan markant reducere mængden af energi, der skal trækkes fra det offentlige elnet hvilket sænker elregninger og reducerer CO2-udledningen. Desuden er avancerede solcelleanlæg, som dem vi benytter hos Solée, udstyret med intelligent teknologi, der optimerer energiforbruget baseret på produktionsmønstre og det faktiske forbrug i husstanden eller virksomheden.

Ved at integrere solceller som en del af en større strategi for energioptimering kan både virksomheder og boligejere opnå større energiuafhængighed, økonomiske besparelser og bidrage positivt til miljøet.

 

Derfor bør du vælge Solée

Priseksempler

Se et udvalg af priseksempler på vores solcelleløsninger. Beregn en pris med beregneren og få en vurdering af, hvilket anlæg der passer til netop dit behov.

Beregn din pris her

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.115.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 5.000-6.000 kWh
 • Svarende til ca. 17.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.120.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 7.000-8.000 kWh
 • Svarende til ca. 22.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Fra kr.130.000
 • Til familien med et årligt forbrug på 8.000-10.000 kWh
 • Svarende til ca. 28.000 kr. i produktion af strøm årligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

6,3 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.986/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 400-500 kWh
 • Svarende til ca. 1.416 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

7,9 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.019/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 550-650 kWh
 • Svarende til ca. 1.800 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

10,2 kWp + batteri og intelligent styring

Kr.1.099/ måned

Finansieret over 180 måneder

 • Til familien med et månedligt forbrug på 650-850 kWh
 • Svarende til ca. 2.300 kr. i produktion af strøm månedligt
 • Inkl. standardmontage og tilkobling

Solceller med Solée

Energioptimering af hus 

Energioptimering af et hus kan omfatte en række strategier og forbedringer, der hjælper med at reducere energiforbruget, spare penge på energiregninger og øge bæredygtigheden. Her er nogle typiske muligheder for energioptimering i hjemmet:

 • Isolering og tætning: En af de mest effektive måder at forbedre energieffektiviteten på er ved at sikre, at huset er ordentligt isoleret. Loft, vægge, gulve og kældre bør isoleres for at minimere varmetab om vinteren og varmegevinster om sommeren. Tætning af revner og åbninger omkring vinduer, døre og andre åbninger kan også hjælpe med at reducere træk og forbedre det samlede energiforbrug.
 • Energieffektive vinduer: Udskiftning af gamle, utætte vinduer med energieffektive vinduer med dobbelt eller tredobbelt glas og forbedrede rammer kan reducere energitab betydeligt.
 • Opgradering af varme- og kølesystemer: Ældre varme- og kølesystemer kan være ineffektive og bruge unødig meget energi. Ved at opgradere til nyere og mere energieffektive modeller kan du reducere energiforbruget og forbedre indendørs komfort.
 • Installation af solceller: Solceller konverterer solens energi direkte til elektricitet, hvilket kan reducere dit behov for energi fra det offentlige elnet og nedbringe dine energiomkostninger. Kombineret med batterilagring kan solceller også øge din energiuafhængighed.
 • Smart home-teknologi: Intelligente hjemmesystemer, herunder smarte termostater og lysstyring, kan hjælpe med at optimere energiforbruget ved automatisk at justere opvarmning, køling og belysning baseret på dine vaner og præferencer.
 • Vandvarmere: Opgradering til en mere effektiv vandvarmer såsom en varmepumpe eller solvandvarmer kan reducere energiforbruget betydeligt.
 • Energivenlige apparater: Udskiftning af ældre husholdningsapparater til nyere, mere energieffektive modeller kan reducere energiforbruget betydeligt. Kig efter apparater med Energy Star-mærket, som er designet til at være energieffektive.
 • LED-belysning: Udskiftning af traditionelle glødepærer med LED-pærer kan reducere energiforbruget fra belysning med op til 75% og forlænge levetiden for lyskilder.
 • Brug af energistyringssystemer: Avancerede energistyringssystemer kan overvåge og kontrollere energiforbruget i realtid og give indsigt, der kan bruges til yderligere at optimere og reducere energiforbruget.

Ved at implementere en eller flere af disse strategier kan husejere betydeligt forbedre deres hjemmes energieffektivitet og samtidig bidrage til en mere bæredygtig fremtid. 

 

Hvordan kan solceller med medvirke til energioptimering? 

Solceller spiller en central rolle i energioptimeringen af et hjem eller en virksomhed ved direkte at bidrage til at reducere energiforbruget fra det offentlige elnet og øge anvendelsen af vedvarende energi.

Der er forskellige måder, solceller kan gøre en forskel på:

 • Reducering af elregninger: Solceller producerer elektricitet ved at konvertere solens energi direkte til strøm, som kan bruges til at drive et hjem eller en virksomhed. Ved at generere sin egen elektricitet kan en ejendom reducere mængden af elektricitet, der skal købes fra elnettet, hvilket direkte reducerer elektricitetsregningerne.
 • Øget energiuafhængighed: Ved at installere solceller bliver husejere mindre afhængige af det offentlige elnet. Det er især fordelagtigt under prisstigninger eller strømafbrydelser, da solcellerne fortsat vil producere strøm, så længe solen skinner. I kombination med et batterilager kan solcelleanlægget endda levere elektricitet om natten eller under overskyede forhold.
 • Miljømæssige fordele: Solceller hjælper med at reducere udledningen af drivhusgasser ved at erstatte eller supplere brugen af energi produceret fra fossile brændstoffer. Det bidrager til kampen mod klimaforandringer og forurening idet solenergi er en bæredygtig og miljøvenlig energikilde.
 • Forbedret energieffektivitet: Solceller har meget høje ydelsesrater og kræver minimal vedligeholdelse. Den energi, de producerer, er næsten tabsfri i overførslen, da den genereres på stedet, hvor den forbruges, i modsætning til traditionel energi, der ofte tabes under overførsel over lange afstande fra kraftværker til slutbrugere.
 • Understøttelse af smarte energisystemer: Solceller kan integreres i smarte hjemmesystemer, der optimerer energiforbrug baseret på realtidsdata og forbrugsmønstre. For eksempel kan et intelligent system automatisk skifte mellem solenergi og batterilager baseret på det mest effektive scenarie for energiforbrug.
 • Økonomisk merværdi: Installation af solceller kan øge en ejendoms værdi, da energieffektive huse ofte er mere attraktive for potentielle købere eller lejere, der ønsker at reducere deres energiomkostninger.

Samlet set er solceller en kritisk komponent i energioptimeringsstrategier for både nye og eksisterende bygninger. De tilbyder en række økonomiske, miljømæssige og tekniske fordele, der kan hjælpe med at skabe et mere bæredygtigt og energieffektivt samfund.

 

Er solceller rentable? 

Investering i solceller betragtes ofte som rentabel på grund af de betydelige besparelser, det kan medføre på elregningen over tid. Prisen for et solcelleanlæg starter fra omkring 60.000 kr. for et 3 kWp system uden batteri, som er ideelt for mindre husstande, og op til 160.000 kr. for et 15 kWp system med batteri, der kan dække behovene i større boliger eller mindre virksomheder.

Den nøjagtige pris afhænger af flere faktorer, herunder anlæggets størrelse, den valgte teknologi og installationsomkostningerne. Tilbagebetalingstiden for vores solcelleanlæg ligger typisk mellem 5-7 år, hvilket gør det til en fordelagtig investering på langt sigt. Perioden kan endda være kortere, hvis et batteri tilkobles systemet, da det kan øge effektiviteten og muliggøre en endnu større reducering i afhængigheden af det offentlige elnet.

Synes du, det er mange penge på én gang, tilbyder vi hos Solée finansieringsmuligheder, som gør det muligt for dig at sprede omkostningerne over tid – ofte vil besparelse og afdrag følges ad. Levetiden på nye solcelleanlæg forventes at være mindst 40 år, og hos Solée giver vi altid 25 år garanti på solceller.

 

Selvforsynende med strøm fra flere kilder 

For at skabe et mere robust og pålideligt energisystem, er det fordelagtigt at integrere solceller med andre former for vedvarende energikilder som vindmøller og små vandkraftværker. Denne form for integreret vedvarende energisystem kan yde større energisikkerhed og stabilitet, da det udnytter forskellige energikilder, der supplerer hinanden afhængigt af vejret og tid på dagen.

 • Solceller og vindmøller: Disse to teknologier komplementerer ofte hinanden godt, da solceller typisk producerer mest energi midt på dagen når solen står højest på himlen, mens vindmøller kan producere energi både dag og nat. Ved at kombinere sol og vind kan energiproduktionen udjævnes, hvilket fører til mindre variation i energiforsyningen og reducerer behovet for energilagring.
 • Solceller og vandkraft: Ligesom med vindmøller kan små vandkraftværker være en effektiv partner til solceller, især i områder med stabile vandstrømme. Vandkraft er fordelagtig fordi den, i modsætning til sol og vind, kan levere en konstant strøm af energi. 

Ved at integrere flere typer vedvarende energikilder kan du som energiproducent ikke blot øge den samlede energiproduktion, men også forbedre driftssikkerheden i dit energisystem. Det kan være særligt værdifuldt i områder uden adgang til det offentlige elnet, eller hvis du ønsker at være fuldstændig selvforsynende med strøm. Derudover kan et større energisystem reducere de økonomiske risici og forbedre afkastet af investeringen ved at sikre en mere stabil og forudsigelig energiforsyning.

 

Kan alle bygninger bære et solcelleanlæg?

Ikke alle bygninger er egnet til at bære et solcelleanlæg. Flere faktorer skal tages i betragtning for at afgøre, om en bygning kan understøtte vægten og installationen af solpaneler:

 • Tagets tilstand og materiale: Taget skal være i god stand og kunne bære den ekstra vægt af solcellepanelerne. Materialer som skifer eller ældre tagkonstruktioner kan have begrænsninger med hensyn til hvor meget vægt de sikkert kan bære.
 • Strukturel integritet: Bygningens overordnede strukturelle integritet er afgørende. Ældre bygninger eller dem, der ikke er konstrueret til at understøtte ekstra belastninger, kan kræve forstærkninger før et solcelleanlæg kan installeres.
 • Tagets hældning og orientering: Ideelt set bør taget have den rette hældning og orientering for at maksimere sollysets eksponering. Flade tage kan kræve ekstra monteringsstrukturer for at optimere vinklen på solpanelerne.
 • Skygge og eksponering: Bygninger, der står i skygge fra andre bygninger, træer eller landskabsstrukturer, er muligvis ikke ideelle kandidater for solcelleanlæg, da skygge kan reducere panelernes effektivitet betydeligt.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt din bygning egner sig til solcelleanlæg, anbefaler vi at du tager en snak med en kvalificeret solcelleinstallatør, der kan foretage en vurdering og rådgive om eventuelle ændringer.

Hos Solée har vi tømrere med speciale i montering af solceller, ligesom vores rådgivere kan vurdere alle forhold vedrørende sol, skygge, placering og orientering. Vi kan derfor hjælpe dig med dit solcelleanlæg hele vejen fra start til slut.

Kontakt os i dag for et gratis og uforpligtende tilbud eller prøv vores prisberegner, hvis du er nysgerrig på et prisestimat.

 

Close Menu

Krondalvej 9A
2610 Rødovre

Telefonisk åbningstider:
Mandag-fredag 9.00 – 16.00

+45 42 83 00 51
info@solee.dk

Ring 8-16